search
Kategorier
 • Inga resultat
Produkter
 • Inga resultat
search
Kategorier
 • Inga resultat
Produkter
 • Inga resultat

STF FMA 6000

FMA 6000-serien är elektriskt drivna automatiska filter speciellt anpassade för installationer direkt på rörsystemet och för filtrering av höga flöden inom industriella sektorn, kommunal VA och bevattning.


Kontakta oss för pris


Funktion

Vatten flödar in och passerar en roterbar filtersil. De partiklar som är större än silens maskvidd fastnar på silens smutssida medan det renade vattnet fortsätter till användarens system.

Föroreningarna som fastnar på silens smutssida bygger gradvis upp en filterkaka som orsakar ett tryckfall över systemet. När tryckfallet når ett förinställt värde startas en automatisk rengöring. Silen, som är roterbar och uppbyggd i sektioner, rengörs effektivt i spolkammaren sektorsvis och ansamlad smuts transporteras ut genom spolventil och dränering. Under reningsprocessen levereras filtrerat vatten kontinuerligt till användarens system.

Vid rengöring roterar silen och en ny sektor positioneras framför spolkammaren. Samtidigt öppnar spolventilen och en pump börjar mata spolvatten genom spolmunstycken, placerade på silens rensida. En effektiv rengöring uppnås tack vare dessa munstycken. Spolventilen är öppen under hela rengöringen av sektorn och stängs sedan. Silen roterar tills nästa sektor är positionerad framför spolkammaren, spolventilen öppnas åter för en ny cykel.

Sektorn som positioneras framför spolkammaren isoleras effektivt av nylonborst. När spolventilen öppnas och spolmunstyckena rengör sektorn flödar spolvattnet i motsatt riktning mot filtreringsriktningen. Detta resulterar i små spolvattenförluster.

Ett elektroniskt system skyddar utrustningen mekaniskt. 

 • Vattenintag, skydd av pumpar och dysor
 • Direkt installation i befintligt rörsystem
 • Lågt drifttryck
 • Inget drifttryck behövs för rengöring
 • Automatisk rengöring p.g.a. tryckfall/timer
 • Kontinuerligt flöde till systemet även under reningsprocessen
 • Anpassat för rördimensioner mellan 400 mm och 3 000 mm
 • Minimala spolvattenförluster
 • Valbar filtreringsgrad 

 

Produktblad STF FMA 6000

Fakta

Flöden: Upp till 52 000 m³/h
Filtreringsgrad: 1000, 1500, 2000 och 2500 mikron
Min arbetstryck: 0,1 bar
Max temperatur: 50ºC (tillval 95ºC)
Spolvattenmängd*: 0,6-32 m³/cykel
Material - hus: Epoxybehandlat stål (tillval rostfritt stål 304, 316)
Material – sil: Rostfritt stål 316

*vid tryck 0,2 mPa