search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Vattenrening

Aquadrip - din leverantör inom vattenrening

Aquadrip har 40 års erfarenhet av dimensionering och installationer av automatiskt självrensande filter, bågsilar, patronfilter, påsfilter och manuella filter för behandling av råvatten, kylvatten, processvatten och avloppsvatten.

Varmt välkommen till oss.

Aquadrips automatiska filter är utformade för att effektivt behandla och filtrera vatten efter varje kunds specifika behov. Aquadrip har i mer än 40 år dimensionerat och installerat automatiska filter över hela landet för behandling av kylvatten, processvatten, råvatten, avloppsvatten mm.

Vårt omfattande sortiment av automatiska filter innefattar rening med nätsilar, lameller, mikrofiber och filtermedia. Vi erbjuder automatiska filterlösningar i stål- eller plastmaterial för olika applikationer inom industri, kommunal VA och bevattning.

(Merparten av våra lösningar på automatisk vattenrening sker med filter från Amiad, Filtomat och STF.)

Aquadrip arbetar för miljön – helt utan kemiska tillsatser.

REKO bågsilar är användarvänliga filteranläggningar som används för separation av fibrer och andra föroreningar i process- och avloppsvatten.

Hög kapacitet, minimalt underhåll och låga investeringskostnader gör REKO bågsil till ett utmärkt val för separation av höga smutslaster inom vitt skilda applikationer. REKO bågsilar finns med statisk eller vibrerande silplåt.

Fördelar med REKO bågsil:

  • Effektiv avskiljning av föroreningar i avlopps- och processvatten med hjälp av en bågformad sil
  • Kapacitet att hantera stora smutslaster med ett brett urval av filtreringsgrader
  • Kundanpassade lösningar
  • Minimalt underhåll
  • Lång livslängd

Traditionellt har mediafilter använts under århundranden för rening av vatten. Även om tekniken är enkel och välkänd krävs kunnande för att optimera processen och dimensionera effektiva system. Under 40 år har Aquadrip tillhandahållit media och multimediasystem till våra kunder för installationer inom kylvatten, processvatten, avloppsvatten och bevattning.

Aquadrip erbjuder skräddarsydda system och inkluderar olika bäddmaterial i forma av varierande storlekar av sand, aktivt kol, antracit, basalt och AFM - Aktivt filtermedia. Våra mediafilter är designade för manuell eller automatisk drift, för enkel eller multifilter-installationer, skidmonterade eller container-installationer.

 

DVF

Aquadrip erbjuder en unik serie av högeffektiva multimediafilter som kan hantera en hög flödeshastighet och stora smutslaster, allt inneslutet i ett robust skal av rostfritt stål. Med innovativ patenterad design ges mindre spolvattenförluster, färre reningscykler och utebliven mikrobiell påverkan.

Påsfilter används för att filtrera vätskor och är bland de vanligaste filtertyperna i våra svenska industrier. Aquadrips påsfilter är enkla att använda och installeras på en mängd olika applikationer inom all industri, men även inom kommunal VA och bevattning. Användbara inom flertalet områden med en robust design och stor användarvänlighet. Alltihop inneslutet i ett skal av plast eller syrafast stål.

Med olika utförande, material och storlekar tillgängliga är påsfiltrering ett uppskattat och kostnadseffektivt alternativ för en uppsjö av applikationer.

Aquadrip erbjuder filterpåsar och påsfilterhus för alla era behov.

Patronfilter används för att filtrera vätskor och är, tillsammans med påsfilter, bland de vanligaste filtertyperna i våra svenska industrier. Aquadrips patronfilter är enkla att använda och installeras på en mängd olika applikationer inom framförallt industri, men även inom kommunal VA.

Patronfilter lämpar sig bättre för vätskor med relativt låg smutslast men med höga reningskrav. Användbara inom flertalet områden med en robust design och stor användarvänlighet. Alltihop inneslutet i ett skal av plast eller syrafast stål.

Med olika utförande, material och storlekar tillgängliga är patronfiltrering ett uppskattat och kostnadseffektivt alternativ med stora valmöjligheter en uppsjö av applikationer.

Aquadrip erbjuder filterpatroner och patronfilterhus för alla era behov.

Service och underhåll
Förläng livslängden på era anläggningar genom att teckna service- och underhållsavtal med oss. Klicka här för att läsa mer

Påsfilter och patronfilter
Att filtrera vatten med påsar och patroner är ett utmärkt sätt att avlägsna smuts ur vattnet och skydda sekundär utrustning.

 

Visste ni att...?
Under rubriken "Dokument" finns flera produktblad, bruksanvisningar och reservdelslistor för er att läsa eller ladda ner.

Produktblad Amiad TAF
Produktblad Amiad SAF
Produktblad STF FMA 2000
Produktblad Filtomat Trådfilter AMF

Alla dokument

Rekommenderade produkter för Vattenrening

Grundfos JP5-48 230V

Manometer anslutning nedåt

Grundfos JP5-48 pumpautomat 24 liters tank

Manometer anslutning bakåt