search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Service och underhåll

Ett enkelt sätt att optimera driften och säkerställa att er anläggning fungerar som den ska är att teckna ett serviceavtal med oss. Då kontrollerar vi anläggningens tillstånd, funktion och säkerhet samt byter slitagedelar och defekta komponenter. Servicen regleras i ett avtal och genomförs efter överenskommelse, normalt en gång per år.

Avtalet ger er tillgång till servicepersonal som vet hur er anläggning fungerar och som ser vad som behöver göras. I anslutning till servicens utförande ingår rådgivning till underhållspersonal. Vid tecknandet av serviceavtal erbjuds kunden 15% rabatt på reservdelar, material och arbeskostnad enligt gällande listpris.


Utbildning

I samband med våra installationer ingår utbildning. Finns det behov av ytterligare utbildningar kan vi hjälpa till efter överenskommelse.


Allmäna villkor

Leveranssätt
Våra leveranser skickas i normala fall med PostNord Parcel, Schenker eller DHL. Vi kan givetvis leverera på andra sätt men då måste det meddelas vid ordertillfället.
 

Leveranstid
Normalt sker leverans av lagerhållna produkter samma dag eller dagen efter det att ordern är mottagen.
 

Betalningsvillkor
Kreditkunder: Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med 15%. Alla produkter förblir vår egendom tills det att full betalning erlagts. Övriga leveranser sker mot förskottsbetalning. Betalningsvillkoren gäller efter av oss godkänd kreditprövning.


Priser
Alla priser är exklusive moms och frakt. Leverans inom Sverige faktureras i svenska kronor, SEK, + moms. Leverans utanför Sverige faktureras i Euro, €, utan moms. VAT-nr erfordras. I fraktkostnaden inkluderas även engångsemballage och försäkring. Vid ordervärde under 500 kr exkl moms tillkommer en expeditionsavgift på 150 kr.
 

Transportskador
Leverans som är skadad måste ovillkorligen och omgående reklameras till transportföretaget. Vi ersätter inte en skada som uppkommit under transport.
 

Garanti
Vi garanterar för en period av 12 månader (instrument 6 månader) från mottagandet att våra produkter är fria från materialfel vid leveransen. Vårt åtagande på grund av garantifel är begränsat till, efter vårt val, att kunden antingen får returnera produkten eller få den reparerad/utbytt. Garantitiden för den reparerade/utbytta produkten motsvaras av den återstående garantitiden, dock minst 30 dagar. Skador som uppstått p.g.a. ovarsam hantering eller felaktig användning omfattas givetvis inte av garantin. Kundfakturan gäller som garantibevis. Utöver detta ger vi inte någon som helst garanti för produktens egenskaper eller om produkten passar för kundens tillämpningar. Vi ansvarar inte heller för de skador som eventuellt kan uppstå vid produktens användande, varken direkt eller indirekt. Vårt totala ansvar enligt denna garanti kan aldrig bli större än den för produkten erlagda köpeskillingen.
 

Reklamation
Alla reklamationer ska anmälas till Aquadrip inom 7 dagar efter leverans. Produkter får endast returneras efter överenskommelse med Aquadrip.
 

Returer
Retur av produkt får endast ske efter överenskommelse med Aquadrip. Returavgift med 20% av fakturerat belopp avdrages vid kreditering. Specialbeställda och kundanpassade produkter får ej returneras
 

Annullering
Om köparen önskar annullera order efter det att ordererkännande upprättats äger Aquadrip rätt att kräva fullgörelse av ordern eller ersättning för nerlagda kostnader jämte skäligt vinstpåslag, för närvarande 20%.

Äganderätt
Varorna är och förblir Aquadrips ägo till full betalning har skett.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel på vår hemsida och i vår katalog. De uppgifter om våra produkter som finns på vår hemsida och i vår katalog kan ändras utan att detta meddelas.