search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
Se alla produkter

Filter

Välj kategori

Sandfilter

Sandfilter är ett klassiskt filter som består av ett filterhus och ett filtermedia (sand). Filtrering sker genom att partiklar fastnar på och mellan sandkornen under vattnets långsamma rörelse genom sanden. Rengöring sker genom manuell eller automatisk backspolning.

Galleri
Lista

Amiad sandfilter

Armas automatiskt sandfilter, DGF, med dubbla kammare

Sandfilter UDI

Filter och cykloner: