search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat
search
Kategorier
  • Inga resultat
Produkter
  • Inga resultat

Grönytebevattning

I vårt sortiment finns allt man behöver för att anlägga bevattning av grönytor såsom sportplaner, kyrkogårdar och offentliga miljöer.

De användbara pop-up spridarna finns i ett flertal utföranden från små till stora ytor. Men en spridare är inte alltid bara en spridare även om det ser ut så på ytan. Funktionen på insidan kan skilja sig mycket mellan olika modeller. Bland våra spridare från Rain Bird pratar vi bland annat om SAM, PRS, rostfritt och mässingsarmerat.

Vad ska man då tänka på vid val av spridare? En del val löser sig självt efter de förutsättningar man har, t ex tryck och flöde. Vikten av att veta vad man har för tryck och flöde är stor eftersom det styr hur långt spridarna kastar och hur många spridare systemet orkar använda samtidigt. En förenklad hjälpreda för detta finns i våra munstycketabeller, se nedan.

För att få en jämn bevattning vid överlappsbevattning är avståndet mellan varje vattenspridare mycket viktigt. 
Rätt avstånd mellan varje vattenspridare erhålles genom att hänsyn tas till rådande vindförhållanden och vattenspridarens kastdiameter.

 

Vi har automatik som klarar allt från små till stora anläggningar med enkla och mer avancerade behov. 

Munstyckstabeller Rain Bird R-VAN
Munstyckstabell Rain Bird pop-up 3504
Munstyckstabell Rain Bird pop-up 5004
Munstyckstabell Rain Bird pop-up 6504
Munstyckstabell Rain Bird pop-up 8005